Svenska Måltider är en nyhetssajt, en tidning och ett nätverk för livsmedelsindustrin, den fjärde största industribranschen i Sverige. Nyhetssajten uppdateras regelbundet med det senaste från branschen. I tidningen möter du människorna bakom produkterna, forskningen och företagen. Och nätverket möjliggör effektiv kommunikation mellan livsmedelsföretagen och aktörerna inom den offentliga gastronomin; skolkök, äldreboenden, sjukhus, kommuner, upphandlare och måltidschefer.

Kontakt: Ulrika Arnell – ulrika (at) bergkvistpublishing.se

Foto: David Back