Hösten 2017 lanserades White Guide Green, här bedöms matbutiker över hela landet på hur de visar och värnar om en långsiktigt hållbar konsumtion och som lyfter fram hållbara livsmedel såväl i butiken som i kommunikationen med sina kunder. Mer grönt, svenskt och ekologiskt – samt större fokus på hållbart fiske, medvetna val av kött, djuromsorg, socialt ansvar och hälsosamma matvanor är några av de saker som premieras i White Guide Green.

Kontakt: Rebecca Lüning – rebecca (at) bergkvistpublishing.se

Foto: David Back