360°Eat Guide är en restaurangguide som bedömer såväl gastronomi som hållbarhet. 360° tar det helt nödvändiga steget och bedömer helheten – inklusive hur restaurangen arbetar med ursprung och spårbarhet av råvaror, matavfall, svinn, utbildning av personal i hållbarhetsfrågor, mer grönt på menyn, säsongfokus samt hållbart kött och fisk.

Kontakt: Lotta Bergkvist – lotta (at) bergkvistpublishing.se

Foto: David Back