Magasin Måltid är med och utvecklar den offentliga gastronomin i Sverige och håller bland annat kockar, måltidschefer, politiker och grossister i Sverige informerade om vad som händer i branschen. Tidningen kommer ut med 6 nummer om året.

Kontakt: Ulrika Arnell – ulrika (at) bergkvistpublishing.se

Foto: David Back